bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2766
Odsłon artykułów:
1196249

wyjaśnienia do siwz w przetargu na świadczenie usług prowadzenia kuchni i dystrybucji posiłków

Dom Pomocy Społecznej                                                    Stalowa Wola, 14.11.2012.

Im. J.Gawła w Stalowej Woli

 

DPS/DAE/0343/01/12

 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

na „ Świadczenie usług prowadzenia

Kuchni i dystrybucji posiłków w Domu Pomocy

Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli”

 

 Wyjaśnienie do postępowania przetargowego "Świadczenie usług prowadzenia kuchni i dystrybucji posiłków w Domu Pomocy Społecznej im. J.Gawła w Stalowej Woli”

 

 

Informuję, że zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)  do Zamawiającego wpłynęły w dniu 14.11.2012r. zapytania od Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w/w ustawy Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz                        z wyjaśnieniami:

1.      Prosimy o informację jaka Firma świadczy obecnie usługę żywienia w Państwa Jednostce.

2.      Prosimy o informację za jaką stawkę dzienną jest obecnie świadczona usługa.

3.      Prosimy o przedstawienie rzeczywistych stanów żywionych osób za okres od 01.09.2011 r. do 31.08.2012 r. z rozbiciem na poszczególne miesiące.

4.      Prosimy o przedstawienie kosztów wszystkich mediów jakie ponosił obecny wykonawca z okresu od 01.09.2011 r. – 31.08.2012 r. z rozbiciem na poszczególne miesiące oraz media, tj.: energia elektryczna, ogrzewanie, ciepła i zimna woda, ścieki itp.

5.      Prosimy o przekazanie ostatniego protokołu Inspekcji Sanitarnej

Prosimy o informację czy w stosunku do kuchni będącej przedmiotem dzierżawy pozostają jakiekolwiek niezrealizowane nakazy PPIS lub innych instytucji zewnętrznych

 

 

Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień

Ad.1

Usługi żywieniowe na potrzeby mieszkańców DPS im.J.Gawła w Stalowej Woli obecnie świadczy firma DGPCatering Partner sp. Z o.o;  z siedzibą w Legnicy ul. N.M.Panny 14 lok.1

Ad.2

Aktualnie obowiązująca stawka żywieniowa (osobo-doba) wynosi 11,63 zł netto.

 

Ad. 3

Rzeczywista ilość mieszkańców na rzecz których świadczono usługi żywieniowe (średnia miesięczna):

Wrzesień 2011

87

Październik 2011

88

Listopad 2011

87

Grudzień 2011

87

Styczeń 2012

87

Luty 2012

86

Marzec 2012

88

Kwiecień 2012

82

Maj 2012

80

Czerwiec 2012

80

Lipiec 2012

79

Sierpień 2012

80

 

 

Ad.4

Obecny Wykonawca, firma  DGP Catering Partner sp. Z o.o ma podpisane umowy z dostawcami mediów i jako bezpośredni odbiorca jest  adresatem                    i płatnikiem faktur na media. Zamawiający nie zna wielkości poboru mediów ani kosztów jakie ponosi obecny Wykonawca.

Zamawiający obciąża jedynie Wykonawcę kosztami C.O. poprzez comiesięczne noty obciążeniowe. Poniżej roczne zestawienie wysokości not.

 

Wrzesień 2011

177,06

Październik 2011

647,30

Listopad 2011

1015,36

Grudzień 2011

1060,10

Styczeń 2012

1215,86

Luty 2012

1410,12

Marzec 2012

881,34

Kwiecień 2012

640,63

Maj 2012

185,45

Czerwiec 2012

185,45

Lipiec 2012

185,45

Sierpień 2012

185,45

 

 

 

Ad.5

Wszelkie protokoły kontroli dokonanych przez Inspekcję Sanitarną w pomieszczeniach dzierżawionych przez obecnego Wykonawcę są w Jego posiadaniu. Zamawiający na mocy obecnie obowiązującej umowy nie ma wglądu do tychże protokołów.

 

Na obecną chwilę nie ma żadnych nakazów PPIS  czy też innych instytucji zewnętrznych  do realizacji bądź w trakcie realizacji.