bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2762
Odsłon artykułów:
1195467

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na usługi prowadzenia kuchni

DAE/0343/01/2012

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „na świadczenie usług prowadzenia kuchni i dystrybucji posiłków

w Domu Pomocy Społecznej im. J.Gawła w Stalowej Woli

 

 

Działając w myśl art. 92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010 Nr 113, poz. 759 z późn. Zm.) Dom Pomocy Społecznej im.J.Gawła w Stalowej Woli informuję, że w  postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „na świadczenie usług prowadzenia kuchni i dystrybucji posiłków w Domu Pomocy Społecznej im. J.Gawła w Stalowej Woli

 komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

W prowadzonym postępowaniu wpłynęło 2 oferty.

Oferent

Cena jednostkowa całodobowej diety (netto)

Cena jednostkowa całodobowej diety (brutto)

Cena jednostkowa wsadu do kotła (netto)

Ilość punktów

 1. KONSORCJUM:

DGP Catering Partner sp. Z o.o.Ul. N.M.P.5e, 59-220 Legnica

DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA sp. z o.o. Ul. N.M.P.5e, 59-220 Legnica

PFirma. Usł. GOS-ZEC sp. Z o.o. Ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań

 

11,99

0,96

12,96

Oferta odrzucona (art. 89 ust.1 pkt 6)

Restauracja  PRZYTULNA s.c. Sebastian Kłapyta, Elżbieta Kłapyta; Stalowa Wola, ul Targowa 5

12,18

13,15

6,5

100

 

Komisja na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu  dokonała oceny złożonej oferty   zgodnie z zapisami w SIWZ, stosując jedyne kryteria  jakimi  była cena jednostkowa całodobowej diety (80%) oraz jednostkowa cena wsadu do kotła (20%) .

Do realizacji zadania wybrano firmę :

Restauracja  PRZYTULNA s.c. Sebastian Kłapyta, Elżbieta Kłapyta; Stalowa Wola, ul Targowa 5

Oferowana cena jednostkowa brutto całodobowej diety :13,15 zł (trzynaście złotych 15/100)