bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2752
Odsłon artykułów:
1189600

Informacja o wyborze Wykonawcy - dostawa samochodu

DAE/0343/02/2013

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa fabrycznie nowego 9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z jednym stanowiskiem do mocowania wózka inwalidzkiego”

 

Działając w myśl art. 92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907) Dom Pomocy Społecznej im.J.Gawła w Stalowej Woli informuje, że w  postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa fabrycznie nowego 9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z jednym stanowiskiem do mocowania wózka inwalidzkiego”

 

komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

W prowadzonym postępowaniu wpłynęło 5 ofert.

Nr oferty

Oferent

Cena

(netto)   PLN

Cena              (   brutto)   PLN

Ilość punktów

1

Trax  Sp. z o.o.

Ul. Żeligowskiego 36; 90-643 Łódź

88 617,89

109 000,00

Oferent wykluczony

2

ZPUP Energozam Sp. z o.o.,

Ul. Zagłoby 5, 22-400 Zamość

Autoryzowany  Dystrybutor Kalinówka 17A, 21-040 Świdnik

87 723,58

107 900,00

100

3

Zimny- Autoryzowany Dealer VW i Śkody

Ul. Wojska Polskiego 102,0973-300 Piotrków TRybunalski

105 691,06

130 000,00

Oferent wykluczony

4

P.U.H. POLSERWIS sp. z o.o

Ul. Ofiar Katynia 32, 37-450 Stalowa Wola

94 083, 99

122 187,00

Oferta odrzucona

5

NAWROT sp. z o.o., Długołęka

Ul. Wrocławska 33B, 55-095 Mirków

88 609,76

108 990,00

Oferent wykluczony

 

Komisja na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu  dokonała oceny złożonych  ofert   zgodnie z zapisami w SIWZ, stosując jedyne kryterium jakim była cena.

Do realizacji zadania wybrano firmę :

ZPUP Energozam Sp. z o.o.,

Ul. Zagłoby 5, 22-400 Zamość

Autoryzowany  Dystrybutor Kalinówka 17A, 21-040 Świdnik (cena oferty: 107 900,00 PLN brutto)