bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2766
Odsłon artykułów:
1196219

informacja o wyborze oferty na usługi pralnicze dla DPS

 

DEF.2631.03.2017                                                                                                          Stalowa Wola, 15.12.2017r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn:

„świadczenie usług prania wodnego bielizny, pościeli oraz odzieży na rzecz mieszkańców

 Domu Pomocy Społecznej im. J.Gawła w Stalowej Woli”

Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015r. poz.2164 ze zm.) Dom Pomocy Społecznej im. J.Gawła w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: ” świadczenie usług prania wodnego bielizny, pościeli oraz odzieży na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. J.Gawła w Stalowej Woli”

 komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta:

oferent

Cena jednostkowa usługi (netto)

Cena jednostkowa usługi (brutto)

Ilość uzyskanych punktów

Zakład Produkcyjno-Handlowy

 WODEX Sp. z o.o.

Ul. Kwiatkowskiego 1

37-450 Stalowa Wola

2,9

3,57

100

Komisja na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonała oceny złożonych ofert zgodnie z zapisami  w SIWZ.

Żaden oferent nie podlegał wykluczeniu i żadna oferta nie została odrzucona.

Do realizacji zadania wybrano  firmę :

Zakład Produkcyjno-Handlowy

 WODEX Sp. z o.o.

Ul. Kwiatkowskiego 1

37-450 Stalowa Wola

Której oferta uzyskała najlepszy bilans punktowy.

Dyrektor

Jan Gorczyca