bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2762
Odsłon artykułów:
1195496

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

DPS.DEF. 2631.01.2017                                                                         Stalowa Wola, 30.10.2017r.

 

 

Dom Pomocy Społecznej

Im. J.Gawła

Ul. Dmowskiego  2a

37-450 Stalowa Wola

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

W oparciu o zapisy art. 93 ust.1, pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015     poz 2164 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, iż postępowanie na „świadczenie usług prowadzenia kuchni i dystrybucji posiłków w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.

Uzasadnienie

Zamawiający ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyznaczając termin składania ofert do 27.10.2017r godz.10:00.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

Mając powyższe na uwadze, zgodnie z brzmieniem art.93 ust.1 pkt 1 – „ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu” Komisja przetargowa podjęła decyzję o unieważnieniu postępowania.

                                                                                                                                                                                                                               Dyrektor

Jan Gorczyca