bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
71
Artykułów:
3023
Odsłon artykułów:
1607242

informacja o wyborze oferty - przetarg na sprzedaż samochodu

DEF.TC.233.1.2014                                                                                                                            Stalowa Wola, 27.02.2014r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 27 lutego 2014 r. w Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli przy ul. Dmowskiego 2a przeprowadzono pisemny przetarg nieograniczony na „Sprzedaż samochodu osobowego marki Volkswagen Transporter 1,9 TDI, nr rejestracyjny RST 50HR".

Cena wywoławcza wynosiła: 30 000 PLN, (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)
Wadium wynosiło 5% ceny wywoławczej tj. 1 500 PLN.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 27 lutego 2014 r. o godz. 10:15 w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli ul. Dmowskiego 2a.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty.

1. DJ. MET - Józef Olak, ul. Krzywa 34, 37-450 Stalowa Wola - cena brutto: 18 077,00 PLN; oferta odrzucona 

2. Robert Nowakowski, ul. Wesoła 29, 37-470 Zaklików         - cena brutto: 30 500,00 PLN

 

Komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert zgodnie z warunkami przetargu, stosując jedyne kryterium jakim była cena.

Najkorzystniejszą cenowo ofertę - 30 500 PLN złożył Pan: Robert Nowakowski, ul. Wesoła 29, 37-470 Zaklików.