Podstawy prawne działania jednostki


Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli

Statut IV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w CKZiU w Stalowej Woli

Statut Szkoły Policealnej Nr 3 w CKZiU w Stalowej Woli

Statut Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w CKZiU w Stalowej Woli

Statut Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 w CKZiU w Stalowej Woli