Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 10 października 2018 roku o odmowie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę ,,Elektrowni wiatrowej T2 , wraz z placem montaż owym i drogą wewnętrzna na działkach nr 86,87, 88, 89, 90, 2580 obręb 0016 Zdziechow

Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiwego z dnia 10 października 2018 o wydaniu decyzji znak: ABS-ZK.6740.35.2016.AG odmawiającej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę: Elektrowni wiatrowej T2, wraz z placem montażowym i drogą wewnętrzną na działkach nr ew. 86, 87, 88, 90, 91, 92, 2580 w obrębie 0016 Zdziechowice Pierwsze, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików"