bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
71
Artykułów:
2986
Odsłon artykułów:
1545061
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Zatwierdził Odsłony
szczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Gminy Zaklików 23 .09 .16 Elżbieta Lis 84
wydania pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją inwestycji pn.:„Przebudowa obiektu mostowego - przepustu w ciągu drogi wewnętrznej nr dz. ewid. 1141, 1146 w miejscowości Rzeczyca Długa w km 0+440” 23 .09 .16 Elżbieta Lis 83
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie elektroenergetyczną linią napowietrzną średniego napięcia SN 15 kV Zaklików – Agronomówka nad rzeką Sanna w km 30+100 w miejscowości Zaklików 05 .09 .16 Elżbieta Lis 67
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu stacji demontażu pojazdów w Kępiu Zaleszańskim 386 02 .09 .16 Elżbieta Lis 80
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowów melioracji szczegółowej w m. Antoniów 27 .06 .16 Elżbieta Lis 82
na wniosek Firmy SOLBET STALOWA WOLA S. A., 37-450 Stalowa Wola, ul. Spacerowa 4, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego: wykonanie studni, pobór wód podziemnych 15 .06 .16 Elżbieta Lis 88
postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotów, przebudowę rowu w ramach drogi wojewódzkiej 15 .06 .16 Elżbieta Lis 87
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowu A i B z drenażem oraz wykonanie wylotu W1 i wprowadzanie ścieków opadowych poprzez drenaż do ziemi. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 2880, 1309 23 .05 .16 Elżbieta Lis 76
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego, poprzez wykonanie zjazdu indywidualnego w m. Jastkowice 10 .05 .16 Elżbieta Lis 106
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego 10 .05 .16 Elżbieta Lis 109