bip logo

 

Logowanie



Odsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2766
Odsłon artykułów:
1196319
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Zatwierdził Odsłony
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie mostów i przepustów oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w związku z inwestycją pn.: " 18 .05 .18 Alicja Mach 37
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego (działki nr 4529/1, 4529/4 w miejscowości Pysznica) 08 .03 .18 Alicja Mach 65
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem skrzynek rozsączających (działka nr 1323/157 obręb 3 w Stalowej Woli), pochodzących z części drogi we 20 .12 .17 Elżbieta Lis 70
na wniosek Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni w miejscowości Radomyśl nad Sanem, wylotem usytuowanym 07 .12 .17 Elżbieta Lis 55
na wniosek Wójta Gminy Bojanów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na zagospodarowanie starego koryta Łęgu (działki nr 2174/1, 2174/2, 2987/2, 2176/2, 2175/8, 2173/2, 2149/1, obręb Przyszów gmina Boj 07 .12 .17 Elżbieta Lis 50
na wniosek firmy RAKOCZY STAL Sp. z o.o. w Stalowej Woli zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, 07 .12 .17 Elżbieta Lis 50
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektów budowlanych oraz wykonywania innych robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią na działkach nr 1642/1, 1642/2, 1912, 2050, 2081 w Stalowej W 08 .11 .17 Elżbieta Lis 60
Wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi podczyszczonych wód opadowych i roztopowych z części ulic Piłsudskiego, Wesołej i Zachodniej w Zaklikowie z łącznej powierzchni 0,768 ha, o najwyż 31 .10 .17 Elżbieta Lis 55
Na wniosek Gminy Radomyśl nad Sanem zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch odcinków rowów R1 i R2 wzdłuż drogi wewnętrznej (działka nr 1348/33 obręb Rzeczyca Długa) oraz umocnienie wlotó 31 .10 .17 Elżbieta Lis 65
na wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego OKTAN Stanisław Bednarz, 36-053 Kamień 199 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do środowiska wód opadowych i roztopowych (działka nr 35 26 .10 .17 Elżbieta Lis 54