bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2752
Odsłon artykułów:
1189581

na wniosek firmy RAKOCZY STAL Sp. z o.o. w Stalowej Woli zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,

Stalowa Wola, dnia 17 listopada 2017 r.

ABS.6341.37.2017.EL

 

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2017 poz. 1121 z późn. zm.) informuję, że w dniu 15 listopada 2017 r. na wniosek firmy RAKOCZY STAL Sp. z o.o. w Stalowej Woli zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, w mieszaninie ze ściekami bytowymi i ściekami z badania szczelności, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością HSW – Wodociągi Sp. z o. o. w Stalowej Woli.

Równocześnie zostanie stwierdzone wygaśnięcie decyzji Starosty Stalowowolskiego z dnia 12.12.2013r. znak ABS.6341.35.2013.III

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, pok. 301 w godzinach 730 – 1530, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

Ewentualne uwagi w sprawie wszczętego postępowania można wnosić do Starosty Stalowowolskiego.

 

   Z up. Starosty

                                                                                                                         mgr Grzegorz Janiec

                                                                                                                        Naczelnik Wydziału

                                                                                                  Architektoniczno Budowlanego i Środowiska

                                                                                               (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 10 dni. Po tym terminie proszę o wpisanie na odwrocie dokumentu termin wywieszenia oraz zwrot na adres – Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola.