bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2766
Odsłon artykułów:
1196226

Na wniosek Gminy Radomyśl nad Sanem zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch odcinków rowów R1 i R2 wzdłuż drogi wewnętrznej (działka nr 1348/33 obręb Rzeczyca Długa) oraz umocnienie wlotó

STAROSTA  STALOWOWOLSKI

 

Stalowa Wola, dnia 31 października 2017 r.

ABS.6341.33.2017.EL                                                                          

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 z późn. zm.), informuję, że w dniu 24 października 2017 r. na wniosek Gminy Radomyśl nad Sanem zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch odcinków rowów R1 i R2 wzdłuż drogi wewnętrznej (działka nr 1348/33 obręb Rzeczyca Długa) oraz umocnienie wlotów i wylotów dwóch przepustów P1 i P2.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlany i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

 

                                                                                                                         mgr Hubert Karwan
                                                                                                                              Z up. Starosty
                                                                                                              Kierownik Referatu Środowiska
                                                                                               (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)