bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2762
Odsłon artykułów:
1195462

na wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego OKTAN Stanisław Bednarz, 36-053 Kamień 199 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do środowiska wód opadowych i roztopowych (działka nr 35

STAROSTA STALOWOWOLSKI

Stalowa Wola, 26 października 2017 roku

ABS.6341.31.2017.EL

 

I N F O R M A C J A

W oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) informuję, że w dniu 13 października 2017 roku na wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego OKTAN Stanisław Bednarz, 36-053 Kamień 199 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do środowiska wód opadowych i roztopowych (działka nr 3519/3, obręb Stany, gm. Bojanów) z nawierzchni projektowanych dróg, zjazdów, placów manewrowych utwardzonych oraz wód deszczowych z dachów budynków, w związku z planowaną budową stacji paliw w miejscowości Stany.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 p. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

                                                                                                                                          

Na oryginale podpis Grzegorza Jańca Naczelnika Wydziału Architektoniczno Budowlanego i Środowiska

 

 

Informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni. Po tym terminie proszę o wpisanie na odwrocie dokumentu terminu wywieszenia oraz zwrot na adres – Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola