bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2780
Odsłon artykułów:
1268707

na wniosek Pani Bożeny Ludyjan-Załupskiej, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu nr 1 w km 0+334 (działka nr 3229, obręb Jastkowice) w celu wykonania przejazdu przez drogę wewnętrzną

STAROSTA STALOWOWOLSKI

Stalowa Wola, 20 października 2017 r.

ABS.6341.30.2017.EL

 

I N F O R M A C J A

W oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2017 r., poz. 469 z późn. zm.) informuję, że w dniu 5 października 2017 r. na wniosek Pani Bożeny Ludyjan-Załupskiej, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu nr 1 w km 0+334 (działka nr 3229, obręb Jastkowice) w celu wykonania przejazdu przez drogę wewnętrzną, projektowaną na działkach nr 359/1, 359/3 obręb Jastkowice.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno -Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli,
ul. Podleśna 15 p. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

                                                                                                                                                        mgr Hubert Karwan

                                                                                                                              Z up. Starosty

                                                                                                              Kierownik Referatu Środowiska

                                                                                        (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 10 dni. Po tym terminie proszę o wpisanie na odwrocie dokumentu termin wywieszenia oraz zwrot na adres – Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola.