bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2752
Odsłon artykułów:
1189595

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie podczyszczonej mieszaniny ścieków bytowych, deszczowych i przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością HSW Wodociągi Sp. z o. o. w Stalowej W

STAROSTA STALOWOWOLSKI                                                                                                                                                                                                   

 Stalowa Wola, dnia 27 września 2017 r.

ABS.6341.27.20174.EL

 

I N F O R M A C J A

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,
(Dz. U. z 2012, poz. 145 z późn. zm.) informuję, że w dniu 20 września 2017 roku na wniosek HSW Zakład Powłok Galwanicznych Sp. z o. o., ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie podczyszczonej mieszaniny ścieków bytowych, deszczowych i przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością HSW Wodociągi Sp. z o. o. w Stalowej Woli. Ścieki przemysłowe powstające w zakładzie obróbki galwanicznej unieszkodliwiane są w przywydziałowej oczyszczalni, zlokalizowanej na działce nr 165/82.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, pokój nr 301 można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku. Ewentualne uwagi w sprawie wszczętego postępowania można wnosić do Starosty Stalowowolskiego.

      

Z up. Starosty

                                                                                            Hubert Karwan

                                                              Kierownik Referatu Środowiska

                                                    (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni. Po tym terminie proszę o wpisanie na odwrocie dokumentu terminu wywieszenia oraz zwrot na adres – Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola