bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2766
Odsłon artykułów:
1196244

wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzane wód opadowych i roztopowych do środowiska w związku z planowaną budową stacji paliw w m. Stany

Stalowa Wola, 7 września 2017 r.

ABS.6341.26.2017.EL

I N F O R M A C J A

 

W oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) informuję, że na wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego OKTAN Stanisław Bednarz, 36-053 Kamień 199 złożony w dniu 25 sierpnia 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do środowiska wód opadowych i roztopowych z nawierzchni projektowanych dróg, zjazdów, placów manewrowych utwardzonych oraz wód deszczowych z dachów budynków, w związku z planowaną budową stacji paliw w miejscowości Stany.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 p. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

 

Grzegorz Janiec

z up. Starosty

Naczelnik Wydziału

Architektoniczno Budowlanego i Środowiska

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)