bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2762
Odsłon artykułów:
1195470

wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PHU OKTAN Stanisław Bednarzw sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych, za pośrednictwem instalacji rozsączającej składającej się z rur drenarskich ora

STAROSTA  STALOWOWOLSKI

Stalowa Wola, 12 lipca 2017 r.

ABS.6341.16.2017.EL/5

 

I N F O R M A C J A

W oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informuję, że na wniosek PHU OKTAN Stanisław Bednarz, 36-053 Kamień 199, złożony w dniu 20 czerwca 2017 roku uzupełniony w dniu 6 lipca 2017 roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych, za pośrednictwem instalacji rozsączającej składającej się z rur drenarskich oraz studni chłonnej, pochodzących z powierzchni szczelnych, projektowanej stacji paliw na działkach nr 113/1, 114/10 obręb Pysznica, o najwyższych dopuszczalnych wartościach - zawiesina ogólna 100 mg/l, węglowodory ropopochodne 15 mg/l.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 p. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

 

Na oryginale podpis Grzegorza Jańca Naczelnika Wydziału Architektoniczno Budowlanym i Środowiska