bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2766
Odsłon artykułów:
1196248

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Strachodzka w km 6+050 (działka nr 475, obręb Antoniów), oczyszczonych ścieków bytowych z przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na dział

STAROSTA STALOWOWOLSKI

Stalowa Wola, dnia 5 czerwca 2017 r.

ABS.6341.14.2017.EL

                                                                    

 

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), że w dniu 26 maja 2017 roku na wniosek Pana Piotra Słowika zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Strachodzka w km 6+050 (działka nr 475, obręb Antoniów), oczyszczonych ścieków bytowych z przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 471, obręb Antoniów, o najwyższych dopuszczalnych wartościach:

BZT5 40 mg O2/l

ChZTcr 150 mg O2/l

Zawiesina ogólna 50 mg/l

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlany i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

Na oryginale podpis Huberta Karwana Kierownika Referatu Środowiska