bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2766
Odsłon artykułów:
1196243

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie przez Colmar Sp. z o.o. mieszaniny ścieków bytowych i przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z instalacji do

   STAROSTA  STALOWOWOLSKI                                         

Stalowa Wola, 31 maja 2017 r.

ABS.6341.12.2017.EL

                                                               Wg rozdzielnika

 

 

   Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawy  z dnia
14 czerwca 1960 r. (jednolity tekst w Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.),        

z a w i a d a m i a m ,

że na wniosek firmy Colmar Sp. z o. o., ul. Cebernetyki 7, 02-677 Warszawa, złożony 09.05.2017r. uzupełniony 29.05.2017r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie przez Colmar Sp. z o.o. mieszaniny ścieków bytowych i przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z instalacji do produkcji napojów funkcjonalnych, zlokalizowanej na terenie zakładu BAGPAK Polska Sp. z o. o. w Stalowej Woli przy ulicy Kwiatkowskiego, do kanalizacji sanitarnej Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Stalowej Woli.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym
i Środowiska w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, pokój nr 301 można zapoznać się
z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku. Ewentualne uwagi w sprawie wszczętego postępowania można wnosić do Starosty Stalowowolskiego.

 

Na oryginale podpis Huberta Karwana Kierownika Referatu Środowiska