bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2766
Odsłon artykułów:
1196225

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie mieszaniny ścieków bytowych, deszczowych i przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością HSW Wodociągi Sp. z o. o. w Stalowej Woli, pochodzący

                                                 

STAROSTA  STALOWOWOLSKI                                                      Stalowa Wola, dnia 31 maja 2017 r.

ABS.6341.13.20174.EL

 

 

I N F O R M A C J A

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,
(Dz. U. z 2012, poz. 145 z późn. zm.) informuję, że w dniu 23 maja 2017 roku na wniosek firmy BAGPAK Polska Sp. z o. o., ul. Kondratowicza 18/183, 03-285 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie mieszaniny ścieków bytowych, deszczowych i przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością HSW Wodociągi Sp. z o. o. w Stalowej Woli, pochodzących z instalacji do produkcji opakowań metalowych i wieczek, eksploatowanej na terenie zakładu BAGPAK Polska Sp. z o. o. zlokalizowanego przy ul. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, pokój nr 301 można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku. Ewentualne uwagi w sprawie wszczętego postępowania można wnosić do Starosty Stalowowolskiego.

Na oryginale podpis Huberta Karwana Kierownika Referatu Środowiska