bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2752
Odsłon artykułów:
1189612

na wniosek Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 6 sztuk (I etap – 5 sztuk, II etap – 1 sztuka) małych budowli piętrzących na istniejących r

STAROSTA  STALOWOWOLSKI

Stalowa Wola, dnia 17 maja 2017 r.

ABS.6341.11.2017.EL

                                                                    

 

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), że w dniu 9 maja 2017 r. na wniosek Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 6 sztuk (I etap – 5 sztuk, II etap – 1 sztuka) małych budowli piętrzących na istniejących rowach melioracyjnych na terenie Nadleśnictwa Gościeradów i Nadleśnictwa Janów Lubelski tj:

  1. działka nr 3912 obręb Lipa - zastawka b = 60cm,
  2. działka nr 4073 obręb Lipa – przepust z piętrzeniem Φ60cm, L=6m,
  3. działka nr 4070 obręb Lipa – przepust z piętrzeniem Φ60cm, L=8m,
  4. działka nr 3945 obręb Lipa – 2 zastawki b=80cm,
  5. działka nr 4132, 4136 obręb Jastkowice - przepust z piętrzeniem Φ80cm, L=6m.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlany i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.


Na oryginale podpis Huberta Karwana Kierownika Referatu Środowiska