bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2752
Odsłon artykułów:
1189589

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z terenu samoobsługowej myjni samochodowej zlokalizowanej na działce nr 1352/26 przy Al. Jana Pawła II w Stalowej Woli, do kanalizacj

STAROSTA STALOWOWOLSKI                                                       Stalowa Wola, 20 kwietnia 2017 r.

ABS.6341.9.2017.EL

 

 

I N F O R M A C J A

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,
(Dz. U. z 2015, poz. 469 z późn. zm.) informuję, że w dniu 13 kwietnia 2017 r. na wniosek FHU Witold Kuziora, ul. Partyzantów 8/10, 37-450 Stalowa Wola, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z terenu samoobsługowej myjni samochodowej zlokalizowanej na działce nr 1352/26 przy Al. Jana Pawła II w Stalowej Woli, do kanalizacji sanitarnej Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Stalowej Woli.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, pokój nr 301 można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku. Ewentualne uwagi w sprawie wszczętego postępowania można wnosić do Starosty Stalowowolskiego.

Na oryginale podpis Huberta Karwana Kierownika Referatu Środowiska