bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2762
Odsłon artykułów:
1195445

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia powierzchniowego, odprowadzanie wód z przelewu awaryjnego do rzeki Starchodzkiej i wykonanie wraz z przebudową i rozbudową urządzeń wodnych, wykonanie u

 

STAROSTA  STALOWOWOLSKI

Stalowa Wola, dnia 7 marca 2017 r.

ABS.6341.2.2017.EL

I N F O R M A C J A

W oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 poz. 469 z późn. zm.) informuję, że na wniosek Fieldstone Investments II Spółka z o. o., ul. Jagiellońska 55a, 03-301 Warszawa złożony w dniu 16 stycznia 2017 r. uzupełniany wnioskami z dnia 27 lutego 2017 roku oraz 2 marca 2017 roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia powierzchniowego, odprowadzanie wód z przelewu awaryjnego do rzeki Starchodzkiej i wykonanie wraz z przebudową i rozbudową urządzeń wodnych, wykonanie urządzeń wodnych oraz likwidację przepustu i wylotu rurociągu w granicach działek ewidencyjnych nr 861/33, 861/34, 861/48, 861/20, 861/17, 861/16, 861/18, 890, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910 obręb Nowiny oraz 1741 obręb 7 Pniów, gmina Radomyśl nad Sanem.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 p. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

 

Na oryginale podpis Huberta Karwana Kierownika Referatu Środowiska