bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2766
Odsłon artykułów:
1196288

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie mieszaniny ścieków bytowych i podczyszczonych ścieków przemysłowych z myjni samochodowej - Stacja paliw LOTOS nr 230 w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 18,

STAROSTA  STALOWOWOLSKI

      Stalowa Wola, 21 lutego 2017 r.

ABS.6341.7.2017.EL

 

 

I N F O R M A C J A

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,
(Dz. U. z 2012, poz. 145 z późn. zm.) informuję, że w dniu 16 lutego 2017 r. na wniosek Ewy Twardysko prowadzącej działalność „GEOTECH” – Ewa Twardysko z siedzibą w Świdnicy, działającej w imieniu spółki LOTOS Paliwa Sp. z o. o., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk (pełnomocnictwo nr PAL/R/2017/86 z dnia 16.01.2017 r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie mieszaniny ścieków bytowych i podczyszczonych ścieków przemysłowych z myjni samochodowej - Stacja paliw LOTOS nr 230 w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 18, do kanalizacji sanitarnej Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Stalowej Woli.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, pokój nr 301 można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku. Ewentualne uwagi w sprawie wszczętego postępowania można wnosić do Starosty Stalowowolskiego.

 

Na oryginale podpis Huberta Karwana Kierownika Referatu Środowiska