bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2752
Odsłon artykułów:
1189599

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: budowę wylotów kanalizacyjnych W1, W2, budowę rowów, przebudowę rowu w związku z budową przepustu. Chwałowice


STAROSTA  STALOWOWOLSKI

Stalowa Wola, dnia 14 lutego 2017 r.

ABS.6341.4.2017.EL

                                                                      

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) informuję, że w dniu 6 lutego 2017 r. na wniosek Pana Marcina Dobek z Biura Opracowywania Programów Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS, 22-100 Chełm, ul. Matejki 7, pełnomocnika Zarządu Województwa Podkarpackiego – Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów (pełnomocnictwo z dnia 30.03.2015r. znak PZDW-WOK/0114-61/15), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: budowę wylotów kanalizacyjnych W1, W2, budowę rowów, przebudowę rowu w związku z budową przepustu.

Inwestycja realizowana będzie w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol – gr. woj. Lubelskiego – Antoniów-Gorzyce od km 14+872,5 do km 16+608,3 w miejscowości Chwałowice, polegająca na budowie chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi – ETAP 2 od km 15+235,81 do km 16+004,03”.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, pok. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

Ewentualne uwagi w sprawie wszczętego postępowania można wnosić do Starosty Stalowowolskiego.

 

 

Na oryginale podpis Grzegorza Jańca Naczelnika Wydziału Architektoniczno Budowlanym i Środowiska