bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2766
Odsłon artykułów:
1196299

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody piętrzonej jazem rzeki Sanna dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej w Zaklikowie.

STAROSTA  STALOWOWOLSKI

Stalowa Wola, dnia 29 grudnia 2016 r.

ABS.6341.49.2016.EL

 

I N F O R M A C J A

W oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 poz. 469 z późn. zm.) informuję, że na wniosek firmy P.O.S. Eko‑Med. Małgorzata Pitera złożony w dniu 15.11.2016 r. uzupełniony wnioskami z dnia 05.12.2016 r. oraz 23.12.2016r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody piętrzonej jazem rzeki Sanna dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej w Zaklikowie.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli,
ul. Podleśna 15 p. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

 

Na oryginale podpis Huberta Karwana Kierownika Referatu Środowiska