bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2762
Odsłon artykułów:
1195454

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektów budowlanych oraz wykonywania innych robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią na działkach nr 1642/1, 1642/2, 2050 w Stalowej Woli (zagospo


STAROSTA  STALOWOWOLSKI

Stalowa Wola, 27 grudnia 2016 r.

ABS.6341.56.2016.EL

          

I N F O R M A C J A

W oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informuję, że w dniu 20 grudnia 2016 roku na wniosek Gminy Stalowa Wola zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektów budowlanych oraz wykonywania innych robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią na działkach nr 1642/1, 1642/2, 2050 w Stalowej Woli (zagospodarowanie terenów położonych w międzywalu rzeki San na obszarze Błoni nad Sanem w Stalowej Woli):

 1. Plażowe boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną, ręczną i siatkówkę plażowąwymiarach pola 22 x 41m.
 2. Boisko piłkarskie z naturalną nawierzchnią trawiastą o wymiarach pola 26 x 56m.
 3. Boisko piłkarskie z naturalną nawierzchnią trawiastą o wymiarach pola gry 10568m.
 4. Drewniany wypoczynkowy taras drewniany z desek szerokości 3m.
 5. Siłownia plenerowa z pełnym wyposażeniem w urządzenia do ćwiczeń siłowychaerobowych.
 6. Ścieżka zdrowia z urządzeniami do street worku-outu oraz elementami dla biegaczy usytuowaną wzdłuż ciągu pieszego o długości 1 km, 2 km, 3 km.
 7. Plac zabaw dla dzieci młodszych ze strefami dla dzieci od 1-4 lat oraz od 4 do 6 lat oraz 6-8 lat.
 8. Plac zabaw dla dzieci starszych w przedziale wiekowym od 6-12 lat.
 9. Kontenery adaptowane na cele składowo – magazynowe i rekreacyjne (3szt).
 10. Ograniczenie istniejącej nawierzchni szutrowej obrzeżami betonowymi 8 x 30 x 100 cm na ławie betonowej z oporem.
 11. Ciągi komunikacji pieszej oraz pieszo jezdnej dla powiązań z wykorzystaniem na działce układem komunikacyjnym, o nawierzchniach: tłuczniowej z kruszyw łamanych, asfaltobetonowej,prefabrykowanych płyt ażurowych.
 12. Drobne formy architektury w postaci ławek parkowych oraz typowych elementów jak: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, siedziska, tablice i tabliczki informacyjne.
 13. Plaża o nawierzchni piaszczystej.
 14. Wykonanie trawników oraz łąk kwietnych.
 15. Wykonanie projektowanych instalacji artystycznych (rama widokowa, okręgi sukcesji przyrodniczej, hotele dla owadów).
 16. Nasadzenie kompensacyjne roślinności niskiej oraz wysokiej.
 17. Dokonywanie pielęgnacji oraz utrzymywanie terenów zieleni.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym
i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 p. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

Na oryginale podpis Huberta Karwana Kierownika Referatu Środowiska