bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2762
Odsłon artykułów:
1195428

na wniosek Pana Konrada Ślusarczyka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wody z istniejących stawów do rzeki Chodźca

 


STAROSTA  STALOWOWOLSKI

Stalowa Wola, dnia 19 grudnia 2016 r.

ABS.6341.54.2016.EL

                                                                    

 

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015r., poz. 469 z późn. zm.), informuję, że w dniu 16 grudnia 2016 r. na wniosek Pana Konrada Ślusarczyka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wody z istniejących stawów do rzeki Chodźca w km 4+225 oraz zrzut wody z drenażu opaskowego do rzeki Chodźca w km 4+265. Stawy są zlokalizowane są na działkach nr 2586, 2588,2589, 2590 obręb Kłyżów, gmina Pysznica.

Równocześnie z chwilą wydania pozwolenia zostanie stwierdzone wygaśnięcie decyzji Starosty Stalowowolskiego z dnia 4 grudnia 2006 roku znak OŚR.6233/17/2006.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, pok. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

Ewentualne uwagi w sprawie wszczętego postępowania można wnosić do Starosty Stalowowolskiego.

 

Na oryginale podpis Huberta Karwana Kierownika Referatu Środowiska