bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2762
Odsłon artykułów:
1195463

wszczęte postępowanie w sprawie budowy wylotów kanalizacyjnych W1, W2, budowę rowów, przebudowę rowów, likwidację rowu w m. Chwałowicach

STAROSTA STALOWOWOLSKI

Stalowa Wola, dnia 8 grudnia 2016 r.

ABS.6341.52.2016.EL

                                                                      

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) informuję, że w dniu 6 grudnia 2016 r. na wniosek Pana Marcina Dobek z Biura Opracowywania Programów Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS, 22-100 Chełm, ul. Matejki 7, pełnomocnika Zarządu Województwa Podkarpackiego – Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów (upoważnienie z dnia 07.10.2016r. znak PZDW-WOK/0114-253/16), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: budowę wylotów kanalizacyjnych W1, W2, budowę rowów, przebudowę rowów, likwidację rowu.

Inwestycja realizowana będzie w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol – gr. woj. Lubelskiego – Antoniów-Gorzyce od km 14+872,5 do km 16+608,3 w miejscowości Chwałowice, polegająca na budowie chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi – ETAP 3 od km 16+004,03 do km 16+608,30”.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 12, pok. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

Ewentualne uwagi w sprawie wszczętego postępowania można wnosić do Starosty Stalowowolskiego.

 

Na oryginale podpis Huberta Karwana Kierownika Referatu Środowiska