bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2752
Odsłon artykułów:
1189583

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotów W1-W15 i wprowadzanie ścieków opadowych poprzez drenaż do ziemi, gmina Radomyśl nad Sanem

STAROSTA  STALOWOWOLSKI                           

Stalowa Wola, dnia 23 listopada 2016 r.

ABS.6341.51.2016.EL

I N F O R M A C J A

W oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 poz. 469 z późn. zm.) informuję, że w dniu 21 listopada 2016 r. na wniosek Pana Marcina Dobek z Biura Opracowywania Programów Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS, 22-100 Chełm, ul. Matejki 7, pełnomocnika Gminy Radomyśl nad Sanem (pełnomocnictwo z dnia 01.08.2016 r. znak IN I.7011.91.2016), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotów W1-W15 i wprowadzanie ścieków opadowych poprzez drenaż do ziemi. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 1583, 1966 w Radomyślu nad Sanem oraz 1316/2 w Żabnie, gmina Radomyśl nad Sanem w ramach realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 101323R Radomyśl – Żabno (ul. Rynek Mały, ul. Kościuszki, Osiedle Słoneczne)”.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 p. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

 

Na oryginale podpis Huberta Karwana Kierownika Referatu Środowiska