bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2752
Odsłon artykułów:
1189601

wszczęte postępowanie w sprawie wykonania wylotu, wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi Kępie Zaleszańskie

 

STAROSTA  STALOWOWOLSKI

Stalowa Wola, 16 listopada 2016 r.

ABS.6341.48.2016.EL            

I N F O R M A C J A

W oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informuję, że w dniu 7 listopada 2016 r. na wniosek Gminy Zaleszany, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kępie Zaleszańskie, za pośrednictwem istniejącego wylotu do rzeki Łęg w km 10+000 biegu rzeki (działka nr 382/2),

2. wykonanie wylotu wód opadowych do rowu melioracyjnego R-OS1-1 (rów nr 4a, działka nr 1513),

3. wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych do ziemi za pośrednictwem projektowanego wylotu do rowu R-OS1-1.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 p. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

 

Na oryginale podpis Huberta Karwana Kierownika Referatu Środowiska