bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2762
Odsłon artykułów:
1195436

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie mieszaniny ścieków sanitarnych i przemysłowych ze Stacji Kontroli Pojazdów i Blacharni zlokalizowanych przy ulicy Niezłomnych 29 w Stalowej Woli, do urządzeń

 

STAROSTA STALOWOWOLSKI                                                          

Stalowa Wola, dnia 22 listopada 2016 r.

ABS.6341.50.2016.EL

 

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, (Dz. U. z 2015 r., poz. 4619, z późn. zm.) informuję, że w dniu 17 listopada 2016 roku na wniosek firmy SAMKO Ł.Koczwara, A.Koczwara Sp.J. w Stalowej Woli, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie mieszaniny ścieków sanitarnych i przemysłowych ze Stacji Kontroli Pojazdów i Blacharni zlokalizowanych przy ulicy Niezłomnych 29 w Stalowej Woli, do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Stalowej Woli.

Równocześnie zostanie stwierdzone wygaśnięcie decyzji Starosty Stalowowolskiego z dnia 22.11.2011r. znak ABS.6341.39.2011.III.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli,
ul. Podleśna 15, pok. 301 można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

 

Na oryginale podpis Huberta Karwana Kierownika Referatu Środowiska