bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2766
Odsłon artykułów:
1196272

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych składających się z ujęcia powierzchniowego, rowu melioracji szczegółowej, systemu nawadniającego- odwadniającego w tym rowów nawadniająco – odwa

STAROSTA STALOWOWOLSKI

Stalowa Wola, dnia 8 listopada 2016 r.

ABS.6341.47.2016.EL

I N F O R M A C J A

W oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 poz. 469 z późn. zm.) informuję, że w dniu 24 października 2016 r. na wniosek Fieldstone Investments II Spółka z o. o., ul. Jagiellońska 55a, 03‑301 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych składających się z ujęcia powierzchniowego, rowu melioracji szczegółowej, systemu nawadniającego- odwadniającego w tym rowów nawadniająco – odwadniających (z przelewem awaryjnym do rzeki Strachodzkiej), mnichów, przepustozastawek, wylotów rurociągów, oraz zbiorników retencyjnych wraz z likwidacją rowów melioracji szczegółowej, w granicach działek ewidencyjnych nr 861/34, 861/20, 861/17, 861/16, 861/18, 861/6, 861/9, 861/10, 890, 893, 894, 918/1, 921 obręb Nowiny, oraz nr 1741 obręb Pniów, gmina Radomyśl nad Sanem.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 p. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

 

Na oryginale podpis Grzegorza Jańca Naczelnika Wydziału Architektoniczno Budowlanym i Środowiska