bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2762
Odsłon artykułów:
1195459

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego, poprzez wykonanie zjazdu indywidualnego z drogi gminnej 101510R (dz. nr 1511), na działkę nr ew. 1490 położoną w miejscowości Agatówka, gm

 

STAROSTA  STALOWOWOLSKI

Stalowa Wola, 20 września 2016 r.

ABS.6341.43.2016.EL/3

I N F O R M A C J A

W oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 poz. 469) informuję, że w dniu 20 września 2016 r. na wniosek Pana Grzegorza Tyburskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego, poprzez wykonanie zjazdu indywidualnego z drogi gminnej 101510R (dz. nr 1511), na działkę nr ew. 1490 położoną w miejscowości Agatówka, gmina Zaleszany .

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno -Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli,
ul. Podleśna 15 p. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

Na oryginale podpis Huberta Karwana Kierownika Referatu Środowiska