bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2752
Odsłon artykułów:
1189615

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego (działka nr 236/1) w celu uzyskania dojazdu do działki nr 242 w miejscowości Kępie Zaleszańskie, gmina Zaleszany

 

STAROSTA STALOWOWOLSKI

Stalowa Wola, 20 września 2016 r.

ABS.6341.41.2016.EL/3

I N F O R M A C J A

W oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 poz. 469) informuję, że w dniu 13 września 2016 r. na wniosek Pana Zbigniewa Koper, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego (działka nr 236/1) w celu uzyskania dojazdu do działki nr 242 w miejscowości Kępie Zaleszańskie, gmina Zaleszany.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno -Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli,
ul. Podleśna 15 p. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

Na oryginale podpis Huberta Karwana Kierownika Referatu Środowiska