bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
67
Artykułów:
2109
Odsłon artykułów:
951373
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Zatwierdził Odsłony
rozszerzenie wniosku z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotów przykanalików, budowę wylotu kolektora rowu krytego, wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez rów chłonny, przebudowę otwartych 28 .09 .17 Elżbieta Lis 26
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie podczyszczonej mieszaniny ścieków bytowych, deszczowych i przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością HSW Wodociągi Sp. z o. o. w Stalowej W 28 .09 .17 Elżbieta Lis 9
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzane wód opadowych i roztopowych do środowiska w związku z planowaną budową stacji paliw w m. Stany 13 .09 .17 Hubert Karwan 12
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotów przykanalików, budowę wylotu kolektora rowu krytego, wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez rów chłonny, przebudowę otwartych rowów, p 01 .08 .17 Elżbieta Lis 50
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na zagospodarowanie starego koryta Łęgu (działki nr 2174, 2987/2, 2176/2, 2175/8, 2173/1, 2173/2, 2217/1, 2217/2, 2218, 2227, 2149/1, 2226 obręb Przyszów 25 .07 .17 Elżbieta Lis 18
wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PHU OKTAN Stanisław Bednarzw sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych, za pośrednictwem instalacji rozsączającej składającej się z rur drenarskich ora 25 .07 .17 Elżbieta Lis 17
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Strachodzka w km 6+050 (działka nr 475, obręb Antoniów), oczyszczonych ścieków bytowych z przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na dział 07 .06 .17 Elżbieta Lis 30
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie przez Colmar Sp. z o.o. mieszaniny ścieków bytowych i przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z instalacji do 02 .06 .17 Elżbieta Lis 17
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie mieszaniny ścieków bytowych, deszczowych i przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością HSW Wodociągi Sp. z o. o. w Stalowej Woli, pochodzący 02 .06 .17 Elżbieta Lis 18
na wniosek Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 6 sztuk (I etap – 5 sztuk, II etap – 1 sztuka) małych budowli piętrzących na istniejących r 19 .05 .17 Elżbieta Lis 25