bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2500
Odsłon artykułów:
1055089
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Zatwierdził Odsłony
Zawiadomienie o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego w związku z inwestycją pn.: "Budowa obwodnicy Stalowa Wola i Nisko" 19 .07 .18 Alicja Mach 8
Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Łukawica na wniosek PGE Dystrybucja S.A. 10 .07 .18 Alicja Mach 8
Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad: Budowa obwodnicy Stalowa Wola i Nisko 09 .07 .18 Alicja Mach 9
Zawiadomienie o wydaniu decyzji, pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pn.: "Budowa obwodnicy Stalowa Wola i Nisko klasy GP w ciągu drogi DK-77/długość ok. 15.2 km/ wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" 04 .07 .18 Alicja Mach 6
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa prawego wału rzeki Osa w km 0+000 - 1+291 w miejscowości Kępie Zaleszańskie, gmina Zaleszany" 02 .07 .18 Alicja Mach 10
Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenie wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: budowę, przebudowę i likwidacje rowów, budowę wylotów, budowę przepustów, kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych oraz 23 .05 .18 Alicja Mach 14
Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenie wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i odprowadzenie wód opadowych do odbiorników oraz na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiek 21 .05 .18 Alicja Mach 19
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie mostów i przepustów oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w związku z inwestycją pn.: " 18 .05 .18 Alicja Mach 17
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego (działki nr 4529/1, 4529/4 w miejscowości Pysznica) 08 .03 .18 Alicja Mach 45
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem skrzynek rozsączających (działka nr 1323/157 obręb 3 w Stalowej Woli), pochodzących z części drogi we 20 .12 .17 Elżbieta Lis 59