bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
64
Artykułów:
2038
Odsłon artykułów:
945353
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Zatwierdził Odsłony
na wniosek Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 6 sztuk (I etap – 5 sztuk, II etap – 1 sztuka) małych budowli piętrzących na istniejących r 19 .05 .17 Elżbieta Lis 5
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z terenu samoobsługowej myjni samochodowej zlokalizowanej na działce nr 1352/26 przy Al. Jana Pawła II w Stalowej Woli, do kanalizacj 26 .04 .17 Elżbieta Lis 13
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia powierzchniowego, odprowadzanie wód z przelewu awaryjnego do rzeki Starchodzkiej i wykonanie wraz z przebudową i rozbudową urządzeń wodnych, wykonanie u 09 .03 .17 Elżbieta Lis 46
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie mieszaniny ścieków bytowych i podczyszczonych ścieków przemysłowych z myjni samochodowej - Stacja paliw LOTOS nr 230 w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 18, 23 .02 .17 Elżbieta Lis 16
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: budowę wylotów kanalizacyjnych W1, W2, budowę rowów, przebudowę rowu w związku z budową przepustu. Chwałowice 23 .02 .17 Elżbieta Lis 26
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi za pośrednictwem istniejących skrzynek rozsączających, oczyszczonych ścieków deszczowych, pochodzących z terenu Stacji Paliw w Rzeczycy Okrągłej (dzi 30 .12 .16 Elżbieta Lis 77
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody piętrzonej jazem rzeki Sanna dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej w Zaklikowie. 30 .12 .16 Elżbieta Lis 41
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektów budowlanych oraz wykonywania innych robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią na działkach nr 1642/1, 1642/2, 2050 w Stalowej Woli (zagospo 28 .12 .16 Elżbieta Lis 77
na wniosek Pana Konrada Ślusarczyka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wody z istniejących stawów do rzeki Chodźca 22 .12 .16 Elżbieta Lis 44
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem skrzynek rozsączających (działki nr 835/26, 847 obręb 3 w Stalowej Woli) 22 .12 .16 Elżbieta Lis 32