bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
67
Artykułów:
2248
Odsłon artykułów:
969529
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Zatwierdził Odsłony
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem skrzynek rozsączających (działka nr 1323/157 obręb 3 w Stalowej Woli), pochodzących z części drogi we 20 .12 .17 Elżbieta Lis 19
na wniosek Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni w miejscowości Radomyśl nad Sanem, wylotem usytuowanym 07 .12 .17 Elżbieta Lis 4
na wniosek Wójta Gminy Bojanów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na zagospodarowanie starego koryta Łęgu (działki nr 2174/1, 2174/2, 2987/2, 2176/2, 2175/8, 2173/2, 2149/1, obręb Przyszów gmina Boj 07 .12 .17 Elżbieta Lis 1
na wniosek firmy RAKOCZY STAL Sp. z o.o. w Stalowej Woli zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, 07 .12 .17 Elżbieta Lis 1
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektów budowlanych oraz wykonywania innych robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią na działkach nr 1642/1, 1642/2, 1912, 2050, 2081 w Stalowej W 08 .11 .17 Elżbieta Lis 11
Wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi podczyszczonych wód opadowych i roztopowych z części ulic Piłsudskiego, Wesołej i Zachodniej w Zaklikowie z łącznej powierzchni 0,768 ha, o najwyż 31 .10 .17 Elżbieta Lis 7
Na wniosek Gminy Radomyśl nad Sanem zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch odcinków rowów R1 i R2 wzdłuż drogi wewnętrznej (działka nr 1348/33 obręb Rzeczyca Długa) oraz umocnienie wlotó 31 .10 .17 Elżbieta Lis 21
na wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego OKTAN Stanisław Bednarz, 36-053 Kamień 199 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do środowiska wód opadowych i roztopowych (działka nr 35 26 .10 .17 Elżbieta Lis 10
na wniosek Gminy Stalowa Wola zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych z części terenu osiedla Energetyków, wylotami W1 i W2 do potoku Jelonek w Stalowej 24 .10 .17 Elżbieta Lis 8
na wniosek Pani Bożeny Ludyjan-Załupskiej, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu nr 1 w km 0+334 (działka nr 3229, obręb Jastkowice) w celu wykonania przejazdu przez drogę wewnętrzną 24 .10 .17 Elżbieta Lis 10