bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
64
Artykułów:
2076
Odsłon artykułów:
931389
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Zatwierdził Odsłony
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Strachodzka w km 6+050 (działka nr 475, obręb Antoniów), oczyszczonych ścieków bytowych z przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na dział 07 .06 .17 Elżbieta Lis 11
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie przez Colmar Sp. z o.o. mieszaniny ścieków bytowych i przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z instalacji do 02 .06 .17 Elżbieta Lis 9
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie mieszaniny ścieków bytowych, deszczowych i przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością HSW Wodociągi Sp. z o. o. w Stalowej Woli, pochodzący 02 .06 .17 Elżbieta Lis 7
na wniosek Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 6 sztuk (I etap – 5 sztuk, II etap – 1 sztuka) małych budowli piętrzących na istniejących r 19 .05 .17 Elżbieta Lis 18
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z terenu samoobsługowej myjni samochodowej zlokalizowanej na działce nr 1352/26 przy Al. Jana Pawła II w Stalowej Woli, do kanalizacj 26 .04 .17 Elżbieta Lis 14
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia powierzchniowego, odprowadzanie wód z przelewu awaryjnego do rzeki Starchodzkiej i wykonanie wraz z przebudową i rozbudową urządzeń wodnych, wykonanie u 09 .03 .17 Elżbieta Lis 48
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie mieszaniny ścieków bytowych i podczyszczonych ścieków przemysłowych z myjni samochodowej - Stacja paliw LOTOS nr 230 w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 18, 23 .02 .17 Elżbieta Lis 19
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: budowę wylotów kanalizacyjnych W1, W2, budowę rowów, przebudowę rowu w związku z budową przepustu. Chwałowice 23 .02 .17 Elżbieta Lis 30
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi za pośrednictwem istniejących skrzynek rozsączających, oczyszczonych ścieków deszczowych, pochodzących z terenu Stacji Paliw w Rzeczycy Okrągłej (dzi 30 .12 .16 Elżbieta Lis 78
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody piętrzonej jazem rzeki Sanna dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej w Zaklikowie. 30 .12 .16 Elżbieta Lis 45