Aktualizacja zgłoszenia o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne lokalizacja: 55539 Pysznica (24187 KTB_PYSZNICA_PYSZNICA)

 

Na podstawie art. 152b ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. [tekst jednolity z 2019r. Dz. U. poz. 1396 z późn. zm.] Starosta Stalowowolski udostępnia informacje o zmianie danych w instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.

Prowadzący instalację

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

 

Załączniki:
Pobierz plik (20200102084234608.pdf)20200102084234608.pdf[ ]2510 kB
Pobierz plik (55539 Pysznica.pdf)55539 Pysznica.pdf[ ]730 kB