zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne lokalizacja dz. 909/1, Charzewice, (STW3804_A)

 

Na podstawie art. 152b ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. [tekst jednolity z 2019r. Dz. U. poz. 1396 z późn. zm.] Starosta Stalowowolski udostępnia informacje o zgloszeniu instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.

Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

 

Załączniki:
Pobierz plik (3804.pdf)3804.pdf[ ]4192 kB