Aktualizacja zgłoszenia o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne lokalizacja: dz. nr 457, 37-470 Zdziechowice STW4410 A

Na podstawie art. 152b ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. [tekst jednolity z 2019r. Dz. U. poz. 1396 z późn. zm.] Starosta Stalowowolski udostępnia informacje o zmianie danych w instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.

Prowadzący instalację

P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

Załączniki:
Pobierz plik (4410.pdf)4410.pdf[ ]5353 kB