bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
70
Artykułów:
2957
Odsłon artykułów:
1484407

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Stalowowolski, Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 643 37 09, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: tel. 15 643 36 35, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązku prawnego wynikająca w szczególności z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi wypełnienie obowiązku prawnego - art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),

Odbiorcą danych (poza organami publicznymi prowadzącymi konkretne postępowanie na podstawie przepisów prawa) są strony postępowania, w szczególności przedsiębiorcy, z którymi konsument dokonał czynności prawnej i do których Powiatowy Rzecznik Konsumentów kieruje wystąpienia w sprawach ochrony praw i interesów konsumenckich.

Dane będą przechowywane przez czas określony Instrukcją kancelaryjną i archiwalną - okres 10 lat w przypadku postępowań w zakresie praw konsumenckich, a w pozostałych sprawach będą stanowiły materiały archiwalne (kat. A).

Dane nie są przechowywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych osobowych, w przypadkach wymienionych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych – do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest obligatoryjne, a ich zakres został określony w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego oraz w przepisach szczegółowych. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania takich danych jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, a niewskazanie powyższych danych skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.