bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
71
Artykułów:
3003
Odsłon artykułów:
1561079

Aktualne formularze

Poniżej opublikowane zostały dla Państwa aktualne formularze oświadczeń, reklamacji oraz wniosków.

Porady i informacje dla konsumentów

Porady i podstawowe informacje dla konsumentów:

 
 1. Konsumentem jest osoba fizyczna, która nabywa towar lub usługę od osoby prawnej (przedsiębiorcy) na cele nie związane z działalnością gospodarczą.
 2. Towar zakupiony bezpośrednio w sklepie zgodnie z prawem nie podlega zwrotowi w żadnym czasie, zwrot możliwy tylko za zgodą sprzedawcy. Przed zakupem negocjujmy czas na zastanowienie się i dodatkową przymiarkę w domu ! Adnotacja na odwrocie paragonu.
 3. Z towarów lub usług zakupionych poza lokalem przedsiębiorstwa (np. na pokazie lub u domokrążcy) oraz zakupionych przez Internet lub telefon możemy zrezygnować, wysyłając w ciągu 14 dni od zakupu stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy listem poleconym oraz w terminie 14 dni od wysłania oświadczenia musimy zwrócić towar na adres sprzedawcy.
 4. Gwarancja, którą otrzymujemy od sprzedawcy, producenta lub dystrybutora jest dobrowolna, aby była ważna musi być wypełniona, podpisana i ostemplowana.
 5. Konsument decyduje, jaką formę reklamacji wybiera : - z tytułu gwarancji ( o ile jest) czy z tytułu rękojmi.
 6. Każdy towar podlega reklamacji, nawet przeceniony ( o ile posiada wadę). Sprzedawca odpowiada za towar przez okres 2 lat od zakupu.
 7. Paragon jest przydatny, ale niekonieczny do zgłoszenia reklamacji. Jeżeli nie posiadamy paragonu musimy udowodnić, że właśnie w tym sklepie dokonaliśmy zakupu (świadek lub wydruk płatności kartą).
 8. Przedsiębiorca do którego zgłosiliśmy reklamację na piśmie musi ustosunkować się na piśmie w określonym terminie:
- z tytułu reklamacji towarów i usług– 14 dni
- z tytułu reklamacji usług bankowych, telefonicznych, ubezpieczeniowych lub turystycznych – 30 dni ,
jeżeli nie odpowie, po tym terminie uznaje się, że reklamacja jest uzasadniona.
 
 1. Spełnienie świadczenia niezamówionego przez konsumenta następuje na ryzyko przedsiębiorcy i nie nakłada na konsumenta żadnych zobowiązań.
 2. Ubezpieczyciel zobowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu.
 3. Ważne ! pamiętajmy , aby przed podpisaniem umowy dokładnie ją przeczytać, jeżeli czegoś nie rozumiemy poprośmy o wyjaśnienie (najlepiej na piśmie). Sprawdzajmy jakie załączniki bądź regulaminy podpisujemy i żądajmy kopii.
 4. Umowy na czas określony (przeważnie są promocyjne) nie możemy wypowiedzieć przed  upływem terminu obowiązywania bez konsekwencji finansowych (kara za ulgę).
 5. Każda forma zastraszania konsumenta oraz reklama agresywna są niezgodne z prawem, a wręcz karalne.
 6. Klauzule niedozwolone zawarte w umowie z mocy prawa są nieważne.
 7. Przedsiębiorstwo energetyczne, które uznaje odbiorcę za winnego uszkodzenia układu pomiarowego lub pobierającego prąd poza układem pomiarowym musi winę udowodnić.
 8. Uwaga na parabanki, oprocentowanie udzielonych pożyczek wynosi nawet kilku tysięcy procent w skali roku.
 9. Jeżeli wpadliście w tzw.„spiralę kredytową” , nie zaciągajcie kolejnych kredytów na ich spłatę, lecz zwróćcie się do banku z prośbą o konsolidację zaciągniętych już kredytów, o obniżenie raty ( do takiej na jaką was stać ) i  wydłużenie okresu spłaty.
 
 
W przypadkach , w których nie będziecie mogli Państwo poradzić sobie z problemami konsumenckimi ,z kompletem dokumentów należy zgłosić się do Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Zapraszam.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Stalowowolski, Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 643 37 09, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: tel. 15 643 36 35, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązku prawnego wynikająca w szczególności z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi wypełnienie obowiązku prawnego - art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),

Odbiorcą danych (poza organami publicznymi prowadzącymi konkretne postępowanie na podstawie przepisów prawa) są strony postępowania, w szczególności przedsiębiorcy, z którymi konsument dokonał czynności prawnej i do których Powiatowy Rzecznik Konsumentów kieruje wystąpienia w sprawach ochrony praw i interesów konsumenckich.

Dane będą przechowywane przez czas określony Instrukcją kancelaryjną i archiwalną - okres 10 lat w przypadku postępowań w zakresie praw konsumenckich, a w pozostałych sprawach będą stanowiły materiały archiwalne (kat. A).

Dane nie są przechowywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych osobowych, w przypadkach wymienionych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych – do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest obligatoryjne, a ich zakres został określony w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego oraz w przepisach szczegółowych. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania takich danych jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, a niewskazanie powyższych danych skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

 

Wzór reklamacji, wymiany na nowe

Opublikowane niżej wzory drków reklamacji mogą slużyć Państwu jako pomocne do złożenia reklamacji bądż odstapienia od zawartej umowy. Zamieszczone druki w miejscach kropek należy wypełnić odpowiednią treścią np. nazwisko i imię, adres, rodzaj niezgodności z umową i.t.d.

W związku ze zmianą ustawy "Prawo konsumenta" poniżej umieszczone zostały wzory druków do pobrania na towary zakupione po 25.12.2014 roku.

1. Wzór reklamacji nieodpłatnej naprawy,wymianany na nowe i obniżenie ceny.

2. Wzór reklamacji odstąpenia od umowy zawartej w sklepie.

3. Wzór reklamacji odstąpenia od umowy zawartej na odległość lub pozalokalem.

4. Wzór reklamacji umów zlecenie i umów o dzieło (usługi remntowo - budowlane).