bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
68
Artykułów:
2711
Odsłon artykułów:
1179745

Rb-28S za IV kwartał 2016r.

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2016r.

Załączniki:
Pobierz plik (RB 28S.pdf)RB 28S.pdf[ ]1379 kB

Rb-27S za IV kwartał 2016r.

Rb-27S  Sprawozdznie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2016r.

Załączniki:
Pobierz plik (RB 27S.pdf)RB 27S.pdf[ ]745 kB

Rb-NDS za IV kwartał 2016r.

Rb-NDS Kwartalne sprawozdzanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2016r.

Załączniki:
Pobierz plik (RB NDS.pdf)RB NDS.pdf[ ]172 kB

Rb-27ZZ za IV kwartał 2016r.

Rb-27ZZ Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał 2016r.

Załączniki:
Pobierz plik (RB 27ZZ.pdf)RB 27ZZ.pdf[ ]246 kB

Rb-ZN za IV kwartał 2016r.

Rb-ZN Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych  za IV kwartał 2016r.

Załączniki:
Pobierz plik (RB ZN.pdf)RB ZN.pdf[ ]266 kB

Rb-Z za IV kwartał 2016r.

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kwartał 2016r.

Załączniki:
Pobierz plik (RB Z.pdf)RB Z.pdf[ ]101 kB

Rb-N za IV kwartał 2016r.

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał 2016r.

Załączniki:
Pobierz plik (RB N .pdf)RB N .pdf[ ]262 kB

Rb-28S za III kwartał 2016r.

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2016r.

Załączniki:
Pobierz plik (Rb- 28S.pdf)Rb- 28S.pdf[ ]1423 kB