Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016-2023

Uchwała Nr XIV/17/2016 z dnia 13 stycznia 2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016-2023.